Nytenkende arkitektur og ferdigelementer
gir kortere byggetid og lavere byggekostnader

Med 40 års erfaring med arkitekttjenester har vi sett mange løsninger som ikke er optimale og gir høye byggekostnader. Vi tenker nytt og tilbyr nå arkitekttjenester der vi tegner bygg og boliger som er akkurat slik du vil ha dem, men der de kan leveres som ferdigelementer og dermed sparer deg for både byggetid og kostnader.

Vårt oppdrag er å samarbeide med våre oppdragsgivere for å finne gode arkitektoniske løsninger som tilfredsstiller personlige ønsker, behov og økonomiske rammer.

En grundig stedsanalyse gir felles referanserammer og klargjør tomtens potensial slik at vi kan styre mot felles mål og løsninger som begeistrer.

Vår arbeidsmetodikk er basert på eksperimentell tilnærming, tredimensjonal utforming og materialitet. Vi retter fokus rettes mot helhet, rom, form, detaljer og lys.

Prosessen er basert på nært samarbeid mellom oppdragsgiver, arkitekt og produsent. Målet er å skape en skreddersydd bolig med gode tekniske løsninger som er tilpasset ditt sted og din personlig smak.